Description slide 1 Description slide 2 Description slide 3 Description slide 4
Thursday the 23rd - Author: NaiITservice

กิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน 2561 วันเทศบาลในปีนี้เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา  ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม  ประกอบพิธีทางศาสนา การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกะทรวงมหาดไทย  นายกเทศมนตรีให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  และกิจกรรมพัฒนาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

หมวดหมู่รอง

couponcodeshosting

แผนที่เทศบาล

คลังรูปภาพ สนง.เทศบาลบูเก๊ะตา

เขตเศรษฐกิจพิเศษ บูเก๊ะตา

วีดีทัศน์เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา