สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

99/9 ถนนแว้ง-ชายแดน
ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160

073 - 586111 073-586103
www.buketacity.go.th

สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ได้จัดโครงการกีรออาตี เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าของศาสนาและวัฒนธรรม