สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

99/9 ถนนแว้ง-ชายแดน
ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160

073 - 586111 073-586103
www.buketacity.go.th

สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

           เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา   นายอดุลย์  อาเดอนาน ประธานสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่  ๒๗  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  เทศบาลตำบลบูเก๊ะตาได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมกฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้แก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๑)

เขียนโดย sah

วันที่  1  สิงหาคม 2561  นายฮำแดร์  อามัด  นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย พี่น้องชาว เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา  ร่วมงานสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอำเภอแว้ง ประจำปี 2561 เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น กลองบานอ กรือโต๊ะ ตารีอีนา ฯลฯ ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาส และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสามัคคีในชุมชนของชาวอำเภอแว้งอีกด้วย

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

เราทำความดีด้วยหัวใจ วันที่ ๖ ก.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด, สถานีตำรวจภูธรบูเก๊ะตา ,กองร้อย ปชด.ที่ ๑ , กองร้อยทหารพรานที่ ๑๑๐๕ ,กองร้อย ตชด.ที่ ๔๔๖ , รพ.สต.โละจูด , กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน,  ผู้นำศาสนา,  ผู้นำชุมชน ตำบลโละจูด, และประชาชนในตำบลโละจูด รวมพล พัฒนาพื้นที่แนวชายแดน ริมแม่น้ำสุไหงโก – ลก