สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

99/9 ถนนแว้ง-ชายแดน
ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160

073 - 586111 073-586103
www.buketacity.go.th

สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 บริษัท ซิตี้แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา “ โครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสุไหงโก–ลก บ้านบูเก๊ะตา จังหวัดนราธิวาส ของกรมโยธาธิการและผังเมือง “ ได้เข้าพบนายฮำแดร์ อามัด นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ ผังปฏิบัติการเชิงพื้นที่ ( Area Action Plan ) และโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดน เพื่อนำมาออกแบบรายละเอียดโครงการนำร่องและจัดทำแบบก่อสร้าง ต่อไป

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นายฮำแดร์ อามัด นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา สมาชิกสภา ผู้นำศาสนา และหน่วยงานในพื้นที่ ฯ ร่วมกิจกรรม พิธีปิด “ โครงการอบรมการสอนคัมภีร์อัล-กรุอานตามระบบ กีรออาตี 2559 " โดยมีนายสันต์ มะตาเฮ ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอแว้งให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ปิดโครงการ

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

นายฮำแดร์ อามัด นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา ได้นำคณะพบปะผู้นำทางศาสนา พร้อมมอบข้าวสาร อินทผาลัม แก่มัสยิดเพื่อใช้ในศาสนกิจและการละศีลอด

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 นายฮำแดร์ อามัด นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง จัดกิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ เรารักนราธิวาส"ประชารัฐร่วมใจ ชาวนรารักษ์สะอาด" Big Cleaning Day

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

การประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอเเนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 " โครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายเเดน บริเวณสะพานข้ามเเม่นํ้าสุไหงโกลก บ้านบูเก๊ะตา อำเภอเเว้ง จังหวัดนราธิวาส "