สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

99/9 ถนนแว้ง-ชายแดน
ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160

073 - 586111 073-586103
www.buketacity.go.th

สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

กิจกรรมฝึกอบรมและสัมนาวิชาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ของเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา (โครงการ ” ส่งเสริมโครงการและกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ”  ระหว่าง วันที่  9 – 12 ธันวาคม 2559 ) ศึกษาดูงาน โครงการตามพระราชดำริ (โครงการชั่งหัวมัน) อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี   ศึกษาดูงาน  โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง  อำเภอชะอำ   จังหวัดเพชรบุรี  

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นชายเเดนใต้ ประจำปี 2559 อำเภอเเว้ง จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

จากเหตุ วาตภัย เดือนมิถุนายน 2559 ในพื้นที่เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ทำให้บ้านเรือนของประชาชน เส้นทางคมนาคม ระบบสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภคได้รับความเสียหาย ผู้บริหารเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และทำการฟื้นฟูสภาพความเสียหายให้เข้าสู่ภาวะปกติ

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 นายฮำแดร์ อามัด นายกเทศมนตรีตำบลบูเก๊ะตา ได้มอบเงินบำเหน็จตกทอดให้แก่ทายาท ของ นายมาหามะรูซี ยามี