ร่วมต้อนรับและพบปะฯ

สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

วันที่ 6 มกราคม 2563 นายฮำแดร์ อามัด นายกเทศมนตรี พร้อมนายอำราญ ปาติ ปลัดเทศบาล ได้ร่วมต้อนรับและพบปะ Dato’Mustapa mohamed สมาชิกรัฐสภาแห่งเจอลี ประเทศมาเลเซีย และคณะผู้ติดตาม โดยวัตถุประสงค์ ศึกษาดูงานด่านพรมแดนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภาคใต้ของประเทศไทยและรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย