บรรยายธรรม

สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ได้จัดการบรรยายธรรม ตามเครื่องกระจายเสียง เพื่อให้พี่น้องในพื้นที่ได้รับข่าวสารทีมีประโยชน์