งานวัฒนธรรม

เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ได้เข้าร่วมงานวัฒนธรรม ณ ที่่ว่าการอำเภอแว้ง