โครงการจัดทำแผนชุมชน

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

โครงการจัดทำแผนชุมชน โดยเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส ณ ดี อามาน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท