ตาดีกา

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

สำนักงานเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ได้จัดการอบรมตาดีกาเพื่อให้เด็กและเยาวชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของศาสนา